OOK WERKGEVERS BEVEILIGING AKKOORD MET NIEUWE CAO

Op een goed bezochte extra Algemene Ledenvergadering hebben de leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche dinsdag ingestemd met de cao Particuliere Beveiliging. Eerder waren de vakbonden CNV en FNV al akkoord met de gemaakte afspraken.

Net als het bestuur van de Nederlandse Veiligheidsbranche zien ook de leden het bereikte akkoord als een trendbreuk met het verleden waarin bonden en werkgevers te vaak en te veel tegenover elkaar stonden in plaats van met elkaar de zaken aan te pakken. De Algemene Ledenvergadering heeft daarbij de voorwaarde gesteld dat de cao Algemeen Verbindend wordt verklaard.

Duurzame vernieuwing
Al met al betekent dit – na de eerdere instemming van de achterbannen van vakbonden FNV en CNV met het akkoord – dat de cao er ook echt gaat komen. De leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche realiseren zich dat er na vandaag nog veel moet gebeuren om tot duurzame vernieuwing te komen zodat het vak van beveiliger aantrekkelijk blijft en tegelijkertijd goed ingespeeld kan blijven worden op de wensen en vragen van onze klanten en de veranderingen in de markt.

Vijf jaar
In de cao die voor vijf jaar geldt, staan afspraken over ontwikkeling van de lonen, de pensioenen, de roosters, de verhouding flex/vast, het terugbrengen van de arbeidstijd in 2023 en een groot aantal andere zaken. De Nederlandse Veiligheidsbranche is blij met de termijn van vijf jaar, omdat een langjarige cao zorgt voor zekerheid en voorspelbaarheid, niet alleen voor werknemers en werkgevers, maar voor klanten. Ook geeft een langjarige cao partijen de tijd en ruimte om het eens te worden over gecompliceerde vraagstukken rondom werkdruk, duurzame inzetbaarheid (gezond werken tot je oude dag) en technologische veranderingen, aldus de brancheorganisatie.

Aanbestedingen
De nu definitieve cao heeft verder als voordeel dat de branche veel beter weet waar zij aan toe is bij nieuwe aanbestedingen. Tussen nu en 2023 zal maar liefst 80-90 procent van de contracten opnieuw worden aanbesteed. Een nieuwe cao geeft de branche rust en vertrouwen en daarmee de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Dat is goed voor werknemers en werkgevers, maar ook voor opdrachtgevers die hierdoor volgens de Nederlandse Veiligheidsbranche meer bereid zullen zijn om een faire prijs voor beveiliging te betalen. Als deze cao één ding nog eens duidelijk maakt is dat concurrentie op prijs moet veranderen in concurrentie op een combinatie van kwaliteit, toegevoegde waarde en prijs, aldus de werkgevers.

Omega Beveiliging & Advies is gespecialiseerd in het leveren van beveiligingsdiensten, bewakingsdiensten en beveiligingsadvies. De huidige dienstverlening voorziet in alle voorkomende beveiligings- en bewakingstaken.

Telefoon: +31 76 579 2530
Fax: +31 76 579 2540
Email: info@omegabeveiliging.nl
Website: www.omegabeveiliging.nl

Social & nieuws
Adres

Korte Huifakkerstraat 16
4815 PS BREDA

© Copyright 2018 Omegabeveiliging.nl
Ontwerp & Onderhoud door WO Lease