HORECA BEVEILIGING

Geweld en overlast bedreigen de veiligheid van uitgaanspubliek en horecabedrijven. Met name vernieling en vandalisme, of het dreigen met fysiek geweld zijn de meest voorkomende vormen van uitgaansgerelateerd geweld en overlast. De aanpak van uitgaansgerelateerd geweld en overlast vereist een integrale aanpak tussen de horeca-ondernemers, de Politie, de Gemeente en de in de uitgaansgebieden werkzame particuliere beveiligingsbedrijven.

De horecabeveiligers van Omega Beveiliging & Advies zijn als gastheer belast met de toegangscontrole en het toezicht op de orde en veiligheid binnen uw horeca-onderneming en in de directe nabijheid.

Binnen de horecagelegenheid houdt de horecabeveiliger zich met name bezig met het tegengaan van agressie en geweld, het signaleren van drankmisbruik en druggebruik en het toezicht op de brandveiligheid en veiligheid van het personeel. De horecabeveiliger treedt desgewenst repressief op. Dit kan een (collectieve) ontzegging van de toegang betekenen en/of (in geval van strafbare feiten) een aanhouding en het overdragen aan een opsporingsambtenaar.

In de nabijheid van uw horeca-onderneming richt de horecabeveiliger zich met name op toezicht op de terrassen en het eventueel assisteren van politie en/of hulpdiensten.

De horecabeveiligers worden specifiek (periodiek) getraind op de omgang met agressie en geweld en druggebruikers.

Omega Beveiliging & Advies stelt voor uw horeca-onderneming een veiligheidsplan op conform de geldende wet- en regelgeving en convenanten. Daarnaast neemt Omega Beveiliging & Advies deel aan periodieke overlegstructuren omtrent de veiligheid binnen het uitgaansleven. Zo vindt periodiek een integraal overleg plaats tussen politie, gemeente, horeca-ondernemers en beveiligingsbedrijven.

Omega Beveiliging & Advies is gespecialiseerd in het leveren van beveiligingsdiensten, bewakingsdiensten en beveiligingsadvies. De huidige dienstverlening voorziet in alle voorkomende beveiligings- en bewakingstaken.

Telefoon: +31 76 579 2530
Fax: +31 76 579 2540
Email: info@omegabeveiliging.nl
Website: www.omegabeveiliging.nl

Informatie
Over Omega
Social & nieuws
Adres

Korte Huifakkerstraat 16
4815 PS BREDA

© Copyright 2018 Omegabeveiliging.nl
Ontwerp & Onderhoud door WO Lease