EVENEMENTEN BEVEILIGING

Het organiseren van evenementen is niet zonder risico. Risico’s door menselijk falen of opzettelijk handelen en niet-menselijk aard (bijvoorbeeld technisch of door weersomstandigheden) kunnen de veiligheid van het festivalpubliek ernstig bedreigen. Een gedegen beveiliging/crowd control middels de inzet van evenementenbeveiligers is onontbeerlijk voor een ordentelijk verloop van het evenement.

De evenementenbeveiligers van Omega Beveiliging & Advies worden vakkundig getraind op het vroegtijdig signaleren van onregelmatigheden en dreigingen (Predicitve Profiling). Daarnaast worden zij periodiek getraind in het omgaan met agressie, geweld en druggebruik.

Veiligheid begint met een adequaat toegangsbeleid. Afhankelijk van de aard van het evenement en het type publiek wordt tezamen met de organisator een set toegangsregels opgesteld. Zo kunnen de evenementenbeveiligers bijvoorbeeld middels een Privaatrechtelijke Oppervlakkige Veiligheidsfouillering wapens en drugs weren van het evenemententerrein. Daarnaast werkt dit preventief in het kader van de hedendaagse terrorismedreiging. De evenementenbeveiligers sluiten op het gebied van een eventuele interventie / calamiteit naadloos aan op de schakels binnen de veiligheidsketen (preparatie, proactie, preventie, repressie en nazorg).

Op basis van de risicoclassificatie (locatie, aard van het publiek en evenement, bezoekersaantallen en omgevingsfactoren) wordt door Omega Beveiliging & Advies een integraal veiligheidsplan opgemaakt waarin alle mogelijke risico’s aan bod komen. Daarnaast wordt beschreven hoe samenwerking met de overige veiligheidsfactoren (Politie, Brandweer, GHOR) tot stand komt en wordt geborgd. Omega Beveiliging & Advies kan u daarnaast ook ontzorgen op het gebied van verkeersbegeleiding en medische ondersteuning (EHBO).

Waar ben je naar op zoek?