K-9 Unit

In sommige situaties is het gewenst dat een hond wordt ingezet als verlengstuk van de beveiliger. U kunt in dergelijke situaties vertrouwen op de hondengeleiders van Omega Beveiliging & Advies. De hondengeleiders zijn volledig gecertificeerd en beschikken daarnaast over de relevante beveiligingsdiploma’s.

De inzet van een hond kan tweeledig zijn; voor bewakings- en/of surveillancetaken of voor opsporing, de zogenaamde speurhonden. Wanneer het gaat om bewakings- en surveillancetaken dan kan gedacht worden aan het bewaken van bouwterreinen of het ondersteunen op evenementen.

De speurhonden van Omega Beveiliging & Advies kunnen met name worden ingezet wanneer men gericht wilt zoeken op het bezit en gebruik van bijvoorbeeld drugs en alcohol binnen uw onderneming. Ook op het gebied van terrorismerisico kunnen speurhonden worden ingezet om bijvoorbeeld explosieven op te sporen.

Omega Beveiliging & Advies is gespecialiseerd in het leveren van beveiligingsdiensten, bewakingsdiensten en beveiligingsadvies. De huidige dienstverlening voorziet in alle voorkomende beveiligings- en bewakingstaken.

Telefoon: +31 76 579 2530
Fax: +31 76 579 2540
Email: info@omegabeveiliging.nl
Website: www.omegabeveiliging.nl

Informatie
Over Omega
Social & nieuws
Adres

Korte Huifakkerstraat 16
4815 PS BREDA

© Copyright 2018 Omegabeveiliging.nl
Ontwerp & Onderhoud door WO Lease