Onze diensten

Bekijk al onze diensten en heb je hierna nog vragen kom gerust langs
voor een goed gesprek en een lekker bakkie koffie.

Advies
Of het nu om safety of security-gerelateerde vraagstukken gaat, Omega Beveiliging & Advies adviseert u graag in de aanpak van uw veiligheidsvraagstuk. In een oriënterend gesprek wordt bepaald wat de gewenste doelstelling is op het gebied van veiligheid. Onze adviseurs voeren middels een audit een nulmeting uit (IST-situatie) en bepalen vervolgens met u welke stappen u kunt nemen om tot de gewenste situatie (SOLL-situatie) te komen.
LOGISTIEKE BEVEILIGING
In veel logistieke bedrijven liggen attractieve goederen welke een aantrekkingskracht hebben op kwaadwillenden. Ondanks een daling in de transportcriminaliteit kost interne en externe criminaliteit binnen de logistieke sector jaarlijks honderden miljoenen euro’s.
ZORGBEVEILIGING
Veiligheid in de publieke sector is een hedendaags hot item. Binnen de publieke sector heeft de veiligheid binnen de gezondheidszorg de hoogste prioriteit. Het Security Management binnen de gezondheidszorg dient zich integraal te richten op de organisatie, de mensen, facility, technologie en Incident Response.
WINKELBEVEILIGING
Winkelcriminaliteit kost de detailhandel jaarlijks naar schatting 1,5 miljard euro. Naast materiële schade wordt ook steeds meer de immateriële schade benadrukt. Zo neemt het aantal agressie- en geweldsincidenten nog steeds toe.
MOBIELE SURVEILLANCE
U vertrouwt op uw medewerkers, maar u wilt net dat extra stukje zekerheid wanneer het gaat om het openen, controleren danwel sluiten van uw pand? Dan is mobiele surveillance bij uitstek de oplossing om de veiligheid van uw bedrijfspand en personeel te garanderen.
ANIMALE BEVEILIGING
In sommige situaties is het gewenst dat een hond wordt ingezet als verlengstuk van de beveiliger. U kunt in dergelijke situaties vertrouwen op de hondengeleiders van Omega Beveiliging & Advies. De hondengeleiders zijn volledig gecertificeerd en beschikken daarnaast over de relevante beveiligingsdiploma’s. De inzet van een hond kan tweeledig zijn; voor bewakings- en/of surveillance taken of voor opsporing, de zogenaamde speurhonden.
EVENEMENTEN BEVEILIGING
Het organiseren van evenementen is niet zonder risico. Risico’s door menselijk falen of opzettelijk handelen en niet-menselijk aard (bijvoorbeeld technisch of door weersomstandigheden) kunnen de veiligheid van het festivalpubliek ernstig bedreigen. Een gedegen beveiliging/crowd control middels de inzet van evenementenbeveiligers is onontbeerlijk voor een ordentelijk verloop van het evenement.
FACILITAIRE DIENSTVERLENING
De huismeesters van Omega Beveiliging & Advies zorgen voor de veiligheid, representatie en ordelijkheid van de omgeving van uw (bedrijfs-) pand. De huismeesters van Omega Beveiliging & Advies zijn het primaire aanspreekpunt wanneer het gaat storingen, defecten en andere problemen binnen en rondom uw pand. Daarnaast houdt de huismeester zich bezig met het (sociale) toezicht op de veiligheid en met het onderhoud van uw pand en de omgeving.

OMEGA BEVEILIGING & ADVIES STAAT VOOR KWALITEIT

Omega Beveiliging & Advies beschikt over het Keurmerk Beveiliging en het Keurmerk Horeca beveiliging, beiden uitgegeven door de Nederlandse Veiligheidsbranche. De keurmerken borgen het kwaliteitsniveau van de dienstverlening, zoals bijvoorbeeld op het gebied van administratie en werk-procedures. Met de keurmerken laat Omega Beveiliging & Advies zien dat de dienstverlening op transparante, integere en betrouwbare wijze tot stand komt. Omega Beveiliging & Advies is daarnaast lid van de Nederlandse Veiligheidsbranche en de VBE (Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland).

Omega Beveiliging & Advies is gespecialiseerd in het leveren van beveiligingsdiensten, bewakingsdiensten en beveiligingsadvies. De huidige dienstverlening voorziet in alle voorkomende beveiligings- en bewakingstaken.

Telefoon: +31 76 579 2530
Fax: +31 76 579 2540
Email: info@omegabeveiliging.nl
Website: www.omegabeveiliging.nl

Informatie
Over Omega
Social & nieuws
Adres

Korte Huifakkerstraat 16
4815 PS BREDA

© Copyright 2018 Omegabeveiliging.nl
Ontwerp & Onderhoud door WO Lease